Velkommen til årsmøte i Søndre Nordstrand MDG ONSDAG 31. JANUAR  2024 kl 18.30