Det er et solid rødgrønt flertall i bydelen, med 10 av 15 representanter. Etter høstferien startet forhandlinger med Rødt, SV og Arbeiderpartiet med mål om en felles samarbeidsplattform. Dessverre ser det ut til å bli en annerledes ledelse i Bydelsutvalget enn det vi hadde håpet på. Tre av de fire partiene innenfor den rødgrønne alliansen ønsket BU-leder fra SV, mot at Arbeiderpartiet skulle få nestleder og flere komiteledere. Arbeiderpartiet valgte forrige uke å trekke seg fra forhandlingene, og valgte å søke samarbeid med Høyre.