Fotocredit: Terje Bringedal

Hvervenbukta truet på nytt i ny kommuneplan?

Du som elsker Hvervenbukta …
… visste du at idyllen ved Hvervenbukta i 2020 var truet av planer om ny båthavn for 350 båter – kun et steinkast unna strendene?

august 29, 2023

Hva gjorde Søndre Nordstrand MDG?

  •  MDG i Søndre Nordstrand jobbet beinhardt for å stoppe planene
  •  I Bydelsutvalget kjempet vi mot stemmer fra Ap, H og Frp
  •  Over 1200 innbyggere signerte oppropet vårt mot båthavn, og svært mange protesterte gjennom høringsinnspill til Plan- og bygningsetaten

VI BLE HØRT! Etter høringen ble båthavna tatt ut av planen. Det nytter å engasjere seg!

Men kampen for Hvervenbukta er ikke over. I 2023 er Hvervenbukta truet igjen! Og vi ber om din hjelp til ny redningsaksjon!

I forslaget til revidert kommuneplan står det i arealdelen på side 50:

«Ved Ljansbruket er det avsatt arealer for framtidig småbåthavn. I framtidige planprosesser kan likevel dette området vurderes videreutviklet som grøntområde uten småbåthavn og båtopplag.»

Arealdelen er lagt ut på høring nå. Dersom planen ikke blir endret, er det stor fare for at det likevel vil bli bygget en ny båthavn rett ved vår kjære Hvervenbukta. Miljøpartiet de Grønne i Søndre Nordstrand mener at området rundt Hvervenbukta ikke skal forringes for de mange – til fordel for de få som kan kjøpe seg båtplass. Midler tiltenkt en eventuell fremtidig båthavn bør heller brukes til å lage flere badeplasser, og utvikle tilbud som kan brukes av alle. Oslo MDG er det eneste byrådspartiet som har programfestet at det ikke skal bygges båthavn ved Hvervenbukta.

Vi ønsker å bevare Hvervenbukta som det fantastiske stedet det er for oss alle.

Hva kan DU gjøre for å bevare Hvervenbukta slik den er? SI DIN MENING! Arealdelen er lagt ut på høring. Alle borgere og
organisasjoner kan skrive en e-post og komme med en uttalelse.
Gå inn på Oslo kommunes nettsider-> https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2023087821 
Trykk på knappen «Si din mening».

Du kan protestere fram til 22. desember 2023.

Planforslaget kan du lese her: http://www.oslo.kommune.no/kpa