Styret

Maren Esmark – Leder

Zdena Cervenka– nestleder Fast medlem av komité for miljø, samferdsel og byutvikling i Søndre Nordstrand

Per- Anders Stensby Hansen– Styremedlem, Representant til Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand

Joakim Kosmo – Styremedlem

Ørjan Lønningen – Styremedlem

Stephan Richter – 1. varamedlem, representant Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid

Lillian Bredal Eriksen – 2. varamedlem, bystyrerepresentant og Byutviklingsutvalget