Styret

Fotocredit: Ole Christian Klamat

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 6.mars 2020. Det nye styret er:

 

Kyrre Johansson– Leder, Fast observatør til Arbeidsutvalget Søndre Nordstrand bydel;  1. vara komité for folkehelse, velferd og arbeid; 2. vara komité for oppvekst fritid og kultur

Zdena Cervenka– nestleder Fast medlem av komité for miljø, samferdsel og byutvikling i Søndre Nordstrand

Louis Boumans– Økonomi- og medlemsansvarlig; 1. vara komité for miljø. samferdsel og byutvikling i Søndre Nordstrand

Terje Corneliussen- Styremedlem

Olav Elgvin– Styremedlem, Fast medlem av komité for folkehelse, velferd og arbeid

Lillian Bredal Eriksen– Varamedlem, Bystyrerepresentant Oslo
Per- Anders Stensby Hansen– varamedlem, Representant til Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand

Stephan Richter– Varamedlem