Styret

Fotocredit: Ole Christian Klamat

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet i februar 2022. Det nye styret er:

 

Louis Boumans – Leder, 1. vara komité for miljø. samferdsel og byutvikling i Søndre Nordstrand

Zdena Cervenka– nestleder Fast medlem av komité for miljø, samferdsel og byutvikling i Søndre Nordstrand

Maren Esmark – Styremedlem

Stephan Richter – Styremedlem

Joakim Kosmo – Styremedlem

Olav Elgvin– Styremedlem, Fast medlem av komité for folkehelse, velferd og arbeid

Per- Anders Stensby Hansen– Styremedlem, Representant til Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand