Fotocredit:

Vil ha kulturelle og sosiale prosjekter i tidligere Bertram barnehage

Flotte Bertram barnehage på Åsbråten i Søndre Nordstrand står tom etter midlertidig nedleggelse. I stedet for å stå tom bør barnehagen brukes til miljøvennlige, sosiale og kulturelle aktiviteter.

av lillianbredaleriksen den september 10, 2015

september 10, 2015

I Oslo står mange bygg tomme, noe som er en dårlig ressursforvaltning. I 2014 vedtok derfor Oslo bystyre at tomme kommunale bygg kan leies ut til kunstatelier, verksteder, øvingslokaler, kurs og liknende. Dette gir Oslos innbyggere en glimrende mulighet til å skape liv der det nå ikke er aktivitet.

Møteplass

Bydel Søndre Nordstrand har få møteplasser for sosiale og kulturelle aktiviteter. Vi har også få steder hvor unge kan treffes, eller hvor folk kan møtes på tvers av alder og bakgrunn. Noe av grunnen er at det er få tilgjengelige lokaler til dette og de som finnes er dyre. Det at Bertram barnehage nå står tom kan derfor være en positiv ressurs som kan bidra til nærmiljøutvikling på Holmlia.

Midlertidig ordning

Bertram barnehage bør derfor midlertidig kunne leies ut til folk som ønsker å benytte huset til sosiale eller kulturelle aktiviteter. Leieavtalen vil mest sannsynlig være en midlertidig ordning. Dersom Bertram barnehage skal gjenåpnes, må aktivitetene flyttes til et annet sted eller avsluttes.

Bra for fellesskapet

Det å ta i bruk tomme lokaler i nærmiljøet har mange positive effekter. Blant annet kan det bidra til et sterkere nabofellesskap, både ved at det er aktivitet i huset, men også ved at folk treffes og gjør noe kreativt sammen.

Det å gi unge og kreative mennesker et lokalt tilholdssted, kan bidra til at ungdommen trekkes mindre ut av bydelen. Slike prosjekter kan til og med bidra til verdiøkning til borettslaget ved at flere får øynene opp for positive tiltak og krefter i området.

Positivt for nærmiljøet

Ved å ta i bruk Bertram barnehage, kan bygningen gå fra å være et tomt, sørgelig skall til å bli et nytt positivt aspekt ved nærmiljøet. Det kan også hende at de aktivitetene som midlertidig får opphold i Bertram barnehage kan finne et nytt tilholdssted når leiekontrakten går ut, dersom aktivitetene viser seg å være positive og til glede for nabolaget.

Lillian Bredal Eriksen, Førstekandidat for De Grønne til bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand