Vil du engasjere deg i lokalpolitikken for MDG?

Nominasjonskomiteen ser etter personer som ønsker å stå på MDGs liste til lokalvalget i Søndre Nordstrand for perioden 2023-2027.

Vi ønsker både kandidater til å stå høyt på listen, som vil bidra aktivt inn i valgkampen og personer til å stå lenger bak på lista.

I 2019 så gjorde MDG sitt beste valg noen sinne. I Oslo fikk vi 16 prosent og ni representanter i bystyret. I Søndre Nordstrand var vi ikke så langt fra å få inn to representanter i bydelsutvalget. I 2023 håper vi på å gjøre et strålende valg i bydelen og få inn 2-3 bydelsrepresentanter.

De som ønsker å stille høyest på lista (de fem øverste), må være interessert i å sitte i bydelsutvalget, enten som representant eller i et av utvalgene. Det er også et ønske om at disse bidrar aktivt til det politiske arbeidet i bydelen, som å vurdere saker, utvikle politikk og kommunikasjon, både i forkant av, under og etter valgkampen. . De som ønsker å stille lavere på lista, stilles det ikke like store forventninger til.

Er du interessert så ta kontakt innen 18 desember. Vi vil deretter ta kontakt med deg og innkalle de som ønsker å stå høyt på listen til et intervju. Kontaktpersoner:

Shoaib Sultan: Shoaib.sultan@ oslobystyre.no
Lillian Bredal Eriksen: E-post: lillian@ forumfor.no