Fotocredit:

Oslo må forbli en grønn by!

En tettere by er bra fordi den er klimavennlig, heter det. Det er nok riktig, men samtidig som byen fortettes må også byens grøntarealer og biologiske mangfold sikres. Hvis ikke er den kompakte byen ikke særlig bærekraftig.

september 10, 2015

En tettere by er bra fordi den er klimavennlig, heter det. Det er nok riktig, men samtidig som byen fortettes må også byens grøntarealer og biologiske mangfold sikres. Hvis ikke er den kompakte byen ikke særlig bærekraftig.

Oslo er den kommunen i Norge med rikest biologisk mangfold. Dette har vi en plikt til å ta vare på, både lokalt, nasjonalt, internasjonalt og for kommende generasjoner.

De siste årene har imidlertid grøntarealer på størrelse med mer enn 640 fotballbaner forsvunnet i Oslo. Bare i løpet av tre år (2010-2012) ble det innrapportert inngrep i 82 sårbare og verdifulle områder i Oslo. I Oslo er også allerede 45 arter utdødd, mens 655 står på listen over utrydningstruede arter.

For meg som har vokst opp i Oslo er endringene allerede dramatiske. Jeg savner froskene og salamanderne i Svarta i Brannfjell. Jeg savner prydhagen på hjørnet som nå er bebygd med åtte boliger, tett i tett, og jeg savner blomsterenga som nå har blitt parkeringsplass.

I løpet av de neste 15 årene skal det bygges rundt 120 000 nye boliger i Oslo. En slik fortetting kan innebære et stort tap av biologisk viktige grøntområder. Det er derfor nå vi må ta grep for å sikre leveområdene for byens mange arter. Dette er viktig ikke bare for vår egen del, men også for barna våre og etterfølgerne av dagens mange arter.

Med tanke på hva vi har å miste, er det ille å tenke på at store deler av utbyggingen av Oslo er overlatt til private utbyggere. I enkeltsaker kommer politikerne sent inn og har begrenset mulighet til å påvirke. Gjennom en slik styringsmodell har grøntarealer og helhetlig planlegging ofte kommet til kort. Utbyggernes interesser preger byutviklingen og kan gjøre Oslo mer kompakt enn mange ønsker.

Det er derfor på høy tid at Oslo kommune tar grep for å sikre byens grøntområder. Politikerne må få komme tidligere inn i saksbehandlingen. Det bør også innføres en strengere norm for grøntareal ved bygging av nye boliger, skoler og barnehager, noe som vil sikre utearealene bedre. Samtidig må grøntareal i byen sikres mot midlertidig bebyggelse som for eksempel barnehager i byens parker.

Det er Oslo kommune som til syvende og sist står ansvarlig for hvordan byen utvikler seg. Derfor må Oslo kommune ta i bruk redskaper som sikrer at byen forblir grønn og ikke grå.