Møt Sigrid Heiberg – Årsmøte 14.2

Fotocredit: VG

Sigrid  Zurbuchen Heiberg kommer til årsmøtet vårt og vil innlede. Sigrid er leder i Oslo MDG og nestleder i Byutviklingsutvalget, fraksjonsleder og nestleder i MDGs bystyregruppe.

Sigrid vil si noen ord om Oslo programmet, med særlig vekt på Oslomål 11: «Levende nærmiljø og gode nabolag». hun vil informere kort om fremtidig prosess på Rosenholm og dele sine tanker rundt utbyggingen.

Vi vil sette av tid til spørsmål og diskusjon med Sigrid, samt innspill og forslag til MDG Søndre Nordstrands arbeid.

Etter innledning blir det ordinært årsmøte. Men i år skal vi også nominere til bydelslisten!

Kanskje du har noen tips til vår valgkamp?

Det vil bli servert kortreist pizza 🙂

februar 9, 2023

Dagsorden:

Sak 1: Konstituering, Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 2: Årsmelding, regnskap og budsjett, valg av revisor

Sak 3: Program for Søndre Nordstrand

Sak 4: Nominasjon til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand

Sak 5: Innkomne saker til behandling av årsmøtet

Sak 5: Valg

  1. Valg av medlemmer til styret
  2. Valg av leder
  3. Valg av valgkomité

Her kan du finne sakspapirene: https://1drv.ms/w/s!Am-KUTBLeGRRm6sTeimnlbixQw-59A?e=BHqic7