Årsmøte 05. mars 2015

Vi i styret i MDG Søndre Nordstrand har lyst til å bli kjent med deg og inviterer deg hermed til et grønt & åpent årsmøte!

Vi skal starte med en idébobling for bydelen vår – hva må endres, hva ønsker du deg som beboer og hva vil du at styret skal jobbe med politisk? Vi er sikre på at du har noen ideer og de ønsker vi å vite!
Vi møtes på Kafe Sommerfugl på Holmlia Senter – torsdag, den 05. mars 2015 – fra kl. 17.30!
Ta gjerne med en eller to, og hjertelig velkommen også til barn – vi skal ha en liten tegne- og lekekrok for dere!

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Grønne hilsen fra Lillian, Christian, Jarle, Terje og Shoaib

Viktig informasjon
Vi er inne i et valgår for representanter til kommunestyre- og fylkesting. Dersom vi jobber målrettet, burde vi kunne få inn minst en bydelsrepresentant i vår bydel. For å få inn en representant må vi ha 647 stemmer, noe som utgjør 4, 4 prosent. Ved å være representert i bydelsutvalget, blir situasjonen for laget vårt i Søndre Nordstrand en helt annen – vi får medbestemmelse og bedre innsikt i aktuelle politiske saker.

Valgkampår betyr at aktiviteten fremover vil være valgkamprettet. På årsmøtet skal vi velge kandidater til bydelslista. Miljøpartiet De Grønne vokser i rekordfart og stadig flere melder seg inn, også i Søndre Nordstrand. Dette har gjort det mulig å stille en super liste med hele 13 kandidater. Vi har plass til noen få til på listen. Meld i fra innen mandag 1. mars 2015 dersom du vil stå på listen!

Styrearbeidet fremover vil også bære preg av at vi er inne i et valgkampår. Programmet skal på plass, vi må planlegge medieutspill, standaktivitet og andre aktiviteter som kan sikre oss en plass i bydelsutvalget. For å fylle alle de ulike arbeidsoppgavene vi har behov for, ønsker vi å ha opp til ti styremedlemmer, inkludert vara. Ta kontakt med oss om du er interessert!

Agenda for årsmøtet
Formålet med årsmøtet er å velge et nytt styre og å sette opp en møteagenda for fremtidige møter. Det er fint om du i forkant av møtet kan tenke igjennom hvorvidt du ønsker å være styremedlem, eller hva du ønsker å bidra med i lokallaget. Du må ha betalt medlemskapskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet.

1.      Velkommen

2.      Presentasjon av fremmøtte

3.      Hva er et lokallag og hvordan kan vi arbeide politisk frem mot valget?

4.      Valg av styre, minimum leder, kasserer, sekretær

5.      Valg av kandidater til bydelsutvalget

6.      Valg av representanter til landsmøtet

7.      Eventuelt