Fotocredit:

Ingenting gjør oss lykkeligere enn andre mennesker

Uten bil, men med flere møteplasser, vil De Grønne i Søndre Nordstrand gjøre bydelen til et enda bedre sted å bo.

 

september 4, 2015

 

Publisert i Dagbladet

Bydel Søndre Nordstrand har få steder hvor folk kan treffes, delta på kulturelle aktiviteter, kurs, eller rett og slett prate. Det er i bydelene vi tilbringer mye av tiden. Et velfungerende nærmiljø med steder der folk kan treffes, har derfor mye å si for livskvaliteten vår.

Et samfunnshus er en slik møteplass og noe mange innbyggere ønsker. Bedre gang- og sykkelveier og kollektivtransport bidrar også til at folk treffes og er derfor bra for det sosiale miljøet i bydelen.

Gode og trygge boligstrøk, hvor folk trives og føler seg trygge, avhenger av at folk kjenner hverandre. I dag er det få møteplasser for dem som ikke er medlem av en idrettsklubb eller menighet.

Mye bilkjøring gjør at mange ikke blir kjent med folk i nabolaget fordi de ikke treffes. Med bedre tilrettelegging for gange, sykkel eller kollektiv, vil mange klare seg fint uten bilen i hverdagen. Mindre bilkjøring bidrar faktisk til at folk blir bedre kjent!

Ifølge lykkeforskningen er det ingenting som gjør oss lykkeligere enn relasjonen vår til andre mennesker. Gode nabolag hvor folk kjenner hverandre gir både en opplevelse av trygghet og tilhørighet som igjen styrker livskvaliteten. Venner og gode relasjoner betyr mer enn høy inntekt, fin bil og stort hus.

Nettopp fordi det styrker livskvaliteten, samtidig som det er bra for miljøet, er det så viktig å legge til rette for flere møteplasser i bydelen vår.

De Grønne går derfor i tillegg til mer sosial transport inn for et samfunnshus med kulturelle aktiviteter som kulturskole, gjenbruk og bibliotek.

De fleste kommuner i Norge, mange av dem med færre innbyggere enn Søndre Nordstrand, har et samfunnshus med ulike aktiviteter hvor folk kan treffes. Det er ingen tvil om at bydelene i Oslo også har et behov for et sted som binder dem sammen.

For nærmiljøpartiet De Grønne representerer et samfunnshus mye av de grønne verdiene og den grønne livsstilen. Vi vil at opplevelser, kultur og andre aktiviteter skal være så kortreiste som mulig.

Det bør ikke være nødvendig å reise inn til Oslo for å høre en konsert, eller for at barna skal gå på kulturskole.

Et samfunnshus vil også bidra til økt frivillig engasjement. Forskning har vist at frivillighet gjør folk gladere. Frivillighet er dessuten en utrolig viktig ressurs for det norske samfunnet. Vi vil derfor legge til rette for at flere kan engasjere seg frivillig i bydelen vår.

Et samfunnshus, slik vi ser det for oss, vil dessuten være en viktig base for gjenbruk og deling. På samfunnshuset vil folk kunne reparere ødelagte ting og bytte ting de ikke lenger vil ha. Ettersom byen fortettes, er det naturlig at bydelene får flere fasiliteter som øker folks livskvalitet.