En grusvei gjennom vernet skog

Fotocredit: DNT

Bymiljøetaten planlegger en helårs turvei forbi Dølerud husmannsplass.

februar 5, 2016

Bymiljøetaten(BYM) har 22. januar 2016 sendt til høring reguleringsplanen for en helårs turvei fra Sølvdøla til Sandbakken via Dølerud på ca. 4 meter bredde. Den skal være gi mulighet for dobbelskispor om vinteren og skal gi plass til sykkel, rullestol og barnevogn om sommeren. Dette skal øke tilgjengeligheten for flere brukergrupper, noe som er generelt positiv.

Dessverre er valgt trasé en blå-sti som fører via Dølerud, en gammel husmanns-plass med hytter som ble nylig tatt i bruk av DNT Ung. Dølerud-området er vernet etter markaloven som skal sikre stillhet og ro for å nyte naturen. Å anlegge en grusvei rett gjennom dette stedet vil ødelegge for de som søker etter akkurat stillhet og ro.

Områder som åpner for muligheten til å trekke seg tilbake fra et travelt byliv er under stort press, som dette eksempel illustrerer. Vi i MDG Søndre Nordstrand støtter derfor Østmarkas Venner om å utrede en trasé utenom Dølerud, slik at alle brukere av Østmarka får dekket sine behov.

Vi du ønsker å vite mer om husmannsplassen i Dølerud, kan du lese mer fra Østmarkas venner her:

Til kamp mot grusvei