De Grønne med full liste i Søndre Nordstrand

De Grønne stiller med full liste og 21 representanter til bydelsvalget i flere bydeler, blant annet Grorud, Gamle Oslo og i Søndre Nordstrand til høsten.

– Dette viser at De Grønne er i sterk vekst og at det er mange som støtter oss. I bydel Søndre Nordstrand satser vi på å få inn to representanter i bydelsutvalget, sier Lillian Bredal Eriksen som står øverst på listen til MDG i bydelen.

Med seg på listen har hun blant annet Christian Dubrau som andrekandidat, Shoaib S

mars 30, 2015

Lillian og Christian1

De Grønne stiller med full liste og 21 representanter til bydelsvalget i flere bydeler, blant annet Grorud, Gamle Oslo og i Søndre Nordstrand til høsten.

– Dette viser at De Grønne er i sterk vekst og at det er mange som støtter oss. I bydel Søndre Nordstrand satser vi på å få inn to representanter i bydelsutvalget, sier Lillian Bredal Eriksen som står øverst på listen til MDG i bydelen.

Med seg på listen har hun blant annet Christian Dubrau som andrekandidat, Shoaib Sultan, De Grønnes ordførerkandidat i Oslo, og Terje Corneliussen som også er forhåndskumulert.

– Vi har levert inn en representativ liste, med folk med ulik kulturell bakgrunn, noe som gjør oss til et godt talerør for ulike behov i bydelen. Med denne listen er det sannsynlig at vi når målet om to representanter, sier Eriksen.

For å få inn to representanter, trenger lokallaget i underkant av 1000 stemmer. Bydel Søndre Nordstrand har 37 000 innbyggere. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 fikk De Grønne 528 stemmer i bydel Søndre Nordstrand.

– I 2011 var det ikke så mange som visste hvem Miljøpartiet De grønne var. Lokallaget førte heller ingen aktiv valgkamp. Det var få som kjente til oss. Med Rasmus Hansson på Stortinget og en økt miljø- og klima bevissthet, har dette forandret seg.  Nå er det mange som sier at de vil stemme grønt.

De Grønne er nytenkende og kreative og er derfor et attraktivt parti for dem som ønsker å bidra til det Grønne skiftet, også lokalt, avslutter hun.

 

Her kan du lese om hvilke saker MDG Søndre Nordstrand vil fremme under valgkampen:

Bydelsprogrammet er tilpasset bydel Søndre Nordstrand, med en mangfoldig befolkningssammensetning, mange grøntarealer og mange barn. Vi har derfor valgt ut barn og unge, grøntarealer og transport som våre kjernesaker.

Lokaldemokrati og medbestemmelse

-Dersom vi får bestemme, vil vi styrke lokaldemokratiet. Dette vil vi gjøre ved å øke det lokalpolitiske handlingsrommet, både ved å gi folk større påvirkning i lokale saker og gjennom økte bevilgninger til bydelene.

Mitt nærmiljø

Nærmiljøet er viktig. De grønne vil sikre enda bedre oppvekstsvilkår og bomiljø i bydelen vår. Vi vil ivareta grøntarealer der det er hensiktsmessig, sikre god kvalitet på uteområdene, etablere flere parsellhager og naturlekeplasser. Vi vil også styrke frivillighetsarbeidet, spesielt det som er knyttet til forebygging og trygghet. Helt konkret vil vi etablere parsellhager, skolehager og et hagesenter på Grønmo.

Vi ønsker også å etablere et aktivitetshus hvor ulike deler av befolkningen kan treffes. I aktivitetshuset kan det for eksempel være snekkerverksted, gjenbruksbutikk, byttesenter, øvingslokale, kafé og kontorfellesskap. Det vil imidlertid være opp til innbyggerne og bydelen å bestemme innholdet i aktivitetshuset.

Barn og unge

Videre vil vi sikre barna gode treningsfasiliteter som idrettshaller og svømmebasseng. Vi vil styrke det kulturelle tilbudet ved å sikre et kommunalt kulturskoletilbud. Vi vil arbeide for lokale konserter, åpne scener, utekino om sommeren. Vi vil støtte opp om Oslo Sør – satsingen. Vi vil etablere flere ungdomsklubber i bydelen.

Skole og barnehager.

De fleste av barnehagene i bydelen er i dårlig stand. Både inne og uteareal trenger et kvalitetsløft. Vi vil sikre at barnehagene får en bedre standard med lekeapparater og fine innefasiliteter.

Transport og fremkommelighet

For at Søndre Nordstrand skal være et attraktivt sted å bo, må det være lett og trygt å forflytte seg. Dette innebærer et godt kollektivtilbud med tilstrekkelige avganger, et finmasket sykkelveinett i hele bydelen og høy kvalitet på sykkelveiene inn til Oslo sentrum. Gode og trygge gangforbindelser og turveier. Vi vil opparbeide tur- og sykkelstier, slik at flere kan sykle eller gå hele veien til Østmarka.