Fotocredit:

Bertram barnehage burde ikke vært lagt ned

Bertram barnehage er lagt ned etter at bydelsutvalget bestemte seg for å overføre personalressursene til Mortensrud.

august 18, 2015

Dette er et tragisk utfall av bydelens dårlige økonomi. Ved å legge ned Bertram barnehage, har bydelen mistet en av sine beste barnehager med et sterkt pedagogisk personale.

Nedleggelsen er et godt eksempel på kortsiktige prioriteringer, som bydelsutvalget nok har følt seg presset til å ta. Samtidig har en godt drevet barnehage med dyktige ansatte som fungerte godt i team blitt splittet opp.

Flere barn allerede i 2016

I 2015 var det få søkere til barnehageplasser på Åsbråten på Holmlia. Det vi ser er at det blir langt flere barn som trenger barnehageplass til neste år. Noen av barna vil dermed ikke få barnehageplass  på Åsbråten der de bor og må dermed fraktes med bil til en barnehage lenger unna. Det er ikke særlig hensiktsmessig

Hvorfor den beste barnehagen?

Hvorfor var det ikke Åsbråten barnehage som ble lagt ned? Jeg har hatt barn i begge. Åsbråten barnehage er langt mer slitt og uteområdene på langt nær så fine. I Bertram barnehage er det utsikt til Søndre Ås gård hvor hestene går og beiter, uteområdet er stort, solfylt og grønt. Bertram barnehage fikk også nytt kjøkken for noen år siden, noe Åsbråten ikke har.

Det kan bli utfordrende å etablere en like solid drevet barnehage igjen. Et eksempel på dette har vi fra Vestskrenten barnehage som ble lagt ned i 2008. Året etter ble den gjenopprettet, men med ustabilt personale, mange sykemeldte ansatte og få førskolelærere.

Ønsker ikke kortsiktige løsninger

Dersom De Grønne kommer inn i bydelsutvalget i bydel Søndre Nordstrand, vil vi gå i mot slike kortsiktige løsninger. Nedleggelse av barnehager rammer barna, foreldrene og personalet. Vi vil også sikre at det ikke er de beste barnehagene med gode uteområder som legges ned. Dersom nedleggelsen viser seg å være kortsiktig, er kostnaden større enn gevinsten og det er det ingen som tjener på.