Fotocredit: Terje Bringedal

Til deg som elsker Hvervenbukta

Plan- og bygningsetaten arbeider med en reguleringsplan for bla. å bygge en ny båthavn for 350 båter, rett ved den eksisterende båthavnen til Oppegård båtforening ved Ljansbruket.

mai 20, 2020

Friluftsområdet rundt Hvervenbukta i Søndre Nordstrand er et uvanlig vakkert og verdifullt lavterskel rekreasjonsområde. Området er viktig for og brukes av titusener innbyggere i og utenfor bydelen, fattig som rik.

Om planen til ny båthavn realiseres vil det bety blant annet:

  • At inntil 700 båter skal kjøre tett på land på utfartsdagene, med tilhørende lyd-, visuell og reell forurensning
  • Reduserte muligheter for å bade og fiske, bare et steinkast unna de to hovedstrendene i Hvervenbukta
  • Betydelige naturinngrep i et vakkert friluftsområde. Blant annet skal store deler at Ringskjærkollen sprenges bort for å gi plass til ny vei inn og parkering i området
  • Den tekniske løsningen for båthavn (flytende brygger på stor havdyp i et værutsatt område) er både dyr og utfordrende. Det foreslås at Oslo kommune bekoster bølgebryteren, ellers vil prosjektet være altfor dyrt for at noen private tar i det.

Foto: Kjetil Ree

En ny båthavn i Søndre Nordstrand er en luksus for de få. I Søndre Nordstrand er det få som har råd og tid til å holde seg med båt og båtplass. Det er et forslag om delvis privatisering i det offentlige rom, der fellesskapet betaler med forringede rekreasjonsmuligheter. Vi mener at området ikke skal forringes for de mange til fordel for de få.

Kapasiteten i Hvervenbukta er for lengst sprengt. Eventuelle midler tiltenkt prosjektet bør heller brukes til å lage flere badeplasser, og utvikle tilbud som kan brukes av alle.

Fylkesmannen påpekte at rekreasjonsområdet i Hvervenbukta er et unikt og sjelden friområde nær sjøen og derfor verdifull, og har tidligere varslet innsigelse mot havnen. Vi mener at planen om ny båthavn er i strid med allmennhetens interesser og bør derfor avvises.

Miljøpartiet de grønne i Søndre Nordstrand mener at:

Ny båthavn, med andre eventuelle tiltak som innebærer store naturinngrep, må ikke bygges i Hvervenbukta ved Ljansbruket. Midler tiltenkt prosjektet bør brukes til turstier primært tilrettelagt for gående, samt nye badeplasser og friområder som kan brukes av alle.

Foto: Terje Bringedal

Din mening teller!

Skriv under på vår underskriftskampanje.

Etter 29. mai skal planforslaget legges ut på høring, såkalt offentlig ettersyn. Alle borgere og organisasjoner kan skrive en e-post og komme med en uttalelse. Du kan sende din mening: postmottak@pbe.oslo.kommune.no (NB: Merkes med saksnummer 201014155)

Plansaken vil etter 29.mai legges ut på høring og kan leses her, hvor du også finner link for å sende din mening.

Og del gjerne brosjyren vår!

Foto: Terje Bringedal

Foto: Terje Bringedal