MDG Søndre Nordstrand inviterer til årsmøte

Vi har gleden av å invitere til årsmøte i Søndre Nordstrand MDG 14.02.2023. Alle medlemmer av lokallaget som har betalt medlemskontingent i 2021 og 2022 har stemmerett på årsmøtet.

Innkallingen er sendt ut til alle medlemmer. Sakspapirer sendes ut en uke før møtet.

Det er lav terskel for å delta på årsmøtet – og en super mulighet for å bli kjent med andre medlemmer og arbeidet i lokallaget. Om du aldri har vært på møte før, eller om du er MDG-veteran – så er møtet åpent og informativt for alle medlemmer.

Velkommen!

Vi starter kl 18.00 med en innledning fra en av MDG politikerne i Oslo, og det blir god tid til å prate om aktuelle saker vår i bydel.

Selve årsmøtet starter kl 19.00.

Saksliste

  1. Konstituering
    Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
  2. Årsmelding, regnskap og budsjett
  3. Program for Søndre Nordstrand
  4. Nominasjon til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand
  5. Valg
  • Valg av styre
  • Valg av valgkomite

 

Utkast til lokalt program med muligheter for å sende innspill finner du her https://forms.gle/8tnXUZDZH9rhUHp67

– på våre nettsider. www.sondrenordstrand.mdg.no

 

Ønsker du å stå på liste for MDG i Søndre Nordstrand?

Nominasjonskomiteen ser fortsatt etter personer som ønsker å stå på MDGs liste til lokalvalget i Søndre Nordstrand for perioden 2023-2027. Vi ønsker både kandidater til å stå høyt på listen, som vil bidra aktivt inn i valgkampen og personer til å stå lenger bak på lista.

I 2019 gjorde MDG sitt beste valg noensinne. I Oslo fikk vi 16 prosent og ni representanter i bystyret. I Søndre Nordstrand var vi ikke så langt fra å få inn to representanter i bydelsutvalget. I 2023 håper vi på å gjøre et strålende valg i bydelen og få inn 2-3 bydelsrepresentanter.

Er du interessert så ta kontakt så fort som mulig, og senest innen 28 januar.

Kontaktpersoner:

Lillian Bredal Eriksen: E-post: lillian@forumfor.no  Tlf: 46969033

Shoaib Sultan: Shoaib.sultan@oslobystyre.no