Årsmøte for MDG Søndre Nordstrand

Agenda:
1. Godkjennelse av møteinnkalling, valg av ordstyrer, referent og personer som signerer møteprotokoll
2. Årsmelding og Regnskap
3. Årsplan og Budsjett 2016
4. Valg av styre
5. Valg av delegat til landsmøte
6. Evt.

Vi får besøk av Anja Bakken Riise, Byrådssekretær for miljø- og samferdsel. Da får vi mulighet til å stille spørsmål og gi innspill til miljø- og samferdselspolitikk.