Aksjon for billigere månedskort ved kollektivknutepunkt

Avhengig av hvor mange vi blir møtes vi ved ett eller flere kollektivknutepunkt i bydelen for å dele ut brosjyrer om partiets forslag om nasjonalt månedskort til 499,-