Fotocredit: Øistein Flaten

De Grønne vil ruste opp sykkelveinettet i bydel Søndre Nordstrand

 

Hver dag sykler noen av oss – og det blir stadig flere- til Oslo sentrum fra Søndre Nordstrand. Kvaliteten på de kommunale sykkelveiene er imidlertid så dårlig at kun et fåtall tør sykle.

august 5, 2015

Sykkelveiene i bydel Søndre Nordstrand er faktisk så elendige at byrådets eget sykkelprosjekt påpekte at bare to prosent ville sykle i bydelen.

Nå er det nok flere enn to prosent som sykler i bydel Søndre Nordstrand, men det er ikke takket være de kommunale sykkelveiene. Den statlige sykkelveien langs Mosseveien har tilfredsstillende standard. Det samme gjelder sykkelveien langs E6. Samtidig gjør private veier mellom boligområdene på blant annet Holmlia at barna trygt kan sykle til trening og på skolen.

Men det er altså ikke på et godt utbygd kommunalt sykkelveinett at folk sykler. De kommunale sykkelveiene er nær sagt fraværende.

Dette vil De Grønne gjøre noe med! Dersom De Grønne kommer inn med en representant i bydelsutvalget i bydel Søndre Nordstrand, vil vi etablere et finmasket sykkelveinett i hele bydelen og sikre gode tur og sykkelveier inn mot marka.

Sykling er ikke bare sunt, men det gir også mye glede og det er bra for klimaet. Med stadig flere som sykler, nå også på el-sykkel, er det svært viktig å få på plass gode og trygge sykkelveier som alle tør å sykle på.